Église Alfortville – Saint Paul et Saint Pierre

13/09/2023

Saint Paul et Saint Pierre

Ville : Alfortville

 

Édifiée grâce à une souscription populaire. La première pierre est posée le 10 juillet 1929 et consacrée le 23 février 1930 par l'évêque Vramchabouh KIBARIAN.
L'architecte de l'église est Armèn HAGOPIAN.

Culte : Dimanches et jours de fêtes à 10 heures 30

Adresse : 4, rue Komitas, 94140 Alfortville

Téléphone : 09 64 03 00 81   Fax : 01 43 78 92 91

Տ.Տիրայր Քահանայ Գըլըճեան, աւազանի անուն Տիրան.

Ծնեալ 13.07.1966 քաղաք Բաքու, Ադրբեջան.

Հայրը ՝ Տ.Կարապետ Աւագ քահանա Գըլըճեան ( այժմ վախճանած )

Տիրամայրը ՝ Ազա Գըլըճեան

1973-1983 Էջմիածնի միջնակարգ դպրոց

1984-1990 Էջմիածնի Հոգեւոր Ճեմարան

1986-1988 Ծառայութիւն Սովետական Բանակում

1990-1994 Հոգեւոր Ճեմարանի վերակացու եւ դասախօս

1991-Աւարտաճառի պաշտպանութիւն

1991, Մայիսի 28 ( Սուրբ Գայանէ տօն )- քահանայական ձեռնադրութիւն,Սուրբ Գայանէ Եկեղեցում, ձեռամբ Ճեմարանի փոխտեսուչ Գերաշնորհ Տ.Անանիա Արք. Արաբաջեանի.

1996- Շնորհուեց Քահանայական լանջախաչ

1994-2001 Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի քարտուղար-հիւրընկալ

2001-2008 Ծառայութիւն ՝ Փարիզի Սուրբ Յովհաննէս Մկրտիչ եկեղեցում

2008-2009 Ծառայութիւն ՝ Շավիլի Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցում

2009- առ այսօր Ծառայութիւն ՝ Ալֆորվիլի Սուրբ Պօղոս Սուրբ Պետրոս եկեղեցում

2014- Շնորհուեց Ծաղկեալ փիլոն

Ունեմ երեք դուստր

Բնակութեան հասցեն ՝ 26 rue Charles de Gaulle, 94140 Alfortville

Ձեռքի հեռախօսը ՝ +33 6 22 94 74 14

E-mail ՝ անձնական derdirayr@yahoo.com

E-mail ՝ professionnel - paroissearmenienne.alfortville@yahoo.fr